Terma dan Syarat

Semua produk digital yang telah dibeli dan dilanggan tidak boleh dipulangkan semula dalam apa jua bentuk tukaran.

Produk-produk yang terjual ditakrifkan sebagai terjual kepada penerima yang sah menerusi pengenalan kepada alamat emel yang sah.

Tempahan jualan akan ditakrifkan selesai selepas pembayaran dibuat dan disahkan penerimaanya.

Semua produk-produk digital yang dijual dilindungi kualiti dan kandungannya daripada dihasilkan semula, diterjemahkan dalam apa jua bentuk dan keadaan selain cetakan untuk kegunaan persendirian serta dijual semula dalam apa jua bentuk dan keadaan.

Sebarang bentuk penjualan semula adalah dilarang dan tidak dibenarkan.

Powered By OpenCart
HSR Electronic Store © 2018